Käsinkudonta

Käsinkudonta kankaanvalmistusmenetelmänä

Kankaita on kudottu erilaisilla kangaspuilla ja menetelmillä vuosituhansia. Ihminen on käyttänyt kankaita moniin eri tarkoituksiin. Edelleenkin on olemassa paimentolaisheimoja, jotka asuvat teltoissa, jotka on voitu rakentaa vahvoista kudotuista kankaista. Kankaita on käytetty peitteinä, mattoina ja vaatteissa tuomaan ihmiselle lämpöä ja suojaa.

Käsinkudonta on kankaanvalmistusmenetelmänä teollista valmistusta paljon hitaampaa, mutta monet käsin kudotut kankaat ovat kestävämpiä kuin nopeasti teollisesti valmistetut. Käsin kutoen voidaan valmistaa ainutlaatuisia sielukkaita tuotteita. MiLanka Craft pyrkii tilaustuotteissaan kuuntelemaan asiakasta tarkasti, ja valmistamaan toivotun tuotteen huolellisesti toiveiden mukaan parhaista luonnonmateriaaleista.

Kaksi lankajärjestelmää: loimi- ja kudelangat

Kudotut kankaat valmistuvat kahden lankajärjestelmän avulla. Nämä ovat loimilangat ja kudelangat. Loimi luodaan luomapuissa sopivan pituiseksi ja levyiseksi, eli siihen luodaan kankaan tiheyden ja leveyden tarvitsema määrä lankoja. Loimi kierretään kangaspuiden loimitukille ja pujotellaan läpi niisistä ja pirrasta. Loimen toinen pää solmitaan tämän jälkeen kangastukin liinaan reunassa olevaan varpaan. Lopuksi sidotaan vielä polkuset kiinni niisivarsiin ja sen jälkeen päästään kutomaan kangasta, eli pujottelemaan kudelankaa loimen lomaan polkusia apuna käyttäen! Loimen valmistaminen kangaspuihin saattaa olla pitkänkin ajan vievä prosessi, riippuen kankaan leveydestä ja tiheydestä, eli loimilankojen määrästä, tai sitten kuvion monimutkaisuudesta. Mitä monimutkaisempaa kuviota tai sidosta tahdotaan kankaaseen, sitä enemmän polkusia ja niisivarsia tarvitaan.

Ekologinen valmistusmenetelmä

Käsinkudonnassa tuntuu ja tuoksuu vuosituhantinen perinne, ihmiskäden taidokas jälki. Ihminen ei ole kone, vaan kädenjälki voi olla joskus rouhean epätasaista, vaikkakin taitavat kankurit hallitsevat taitonsa moitteettomasti. Toisaalta elämänmakuinen rouheus juuri tuo kankaaseen ja käsin valmistettuun tuotteeseen juuri sen ihanuuden!

Käsinkudonta on ekologinen valmistusmenetelmä, koska se ei perinteisiä kangaspuita käyttämällä vaadi sähköä. Ainoastaan valaistus ja työtilan lämmitys voivat sitä vähän viedä. Kun tuotteet valmistetaan laadukkaista luonnonmateriaaleista, on käsinkudottujen tuotteiden luontoystävällisyys taattu.